Torneo Clausura 2018 divisiˇn A

Upward vs Torino

Sacion Torino: No presentar domcunetacion habilitante para partido
Upward
Torino
Upward
11 - 6
Torino
  • 0' Gol gol de Santiago Rondan para Torino
  • 0' Gol gol de Santiago Rondan para Torino
  • 0' Gol gol de Santiago Rondan para Torino
  • 0' Gol gol de Junior F. Castello para Torino
  • 0' Gol gol de Esteban Rondan para Torino
  • 0' Gol gol de Alvaro Ibarra para Torino
  • 0' Gol gol de Nicol├ís Almada para Upward
  • 0' Gol gol de Nicol├ís Almada para Upward
  • 0' Gol gol de Pablo Debece para Upward
  • 0' Gol gol de Pablo Debece para Upward